Kapitał stały banku - strona 259

Podstawy zarządzania- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Tomasz Ingram
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

musi służyć praktyce - uczy się jej) - stały dynamiczny rozwój (wysoka dynamika zmian w sferze teorii...

Zdolność kredytowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

kapitał własny zaangażowany w działalność gospodarczą. 4.Stosunki z bankiem. Wysoką ocenę punktową...

Kultura a gospodarka - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Banas
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2751

. Emitowane papiery wartościowe → noty bankowe (bank notes) → były na tyle respektowane, że stały...

System stałego kursu walutowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

i banknoty były wymieniane w bankach bez ograniczeń, n stały parytet (a więc i kurs względem innych walut...

Podstawy rachunkowości (22 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

odzwierciedleniem majątku jest kapitał (kapitał własny lub kapitał obcy). Aktywa określają obszar rzeczowy majątku...

Teoria przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

i marnotrawstwo. Jedyną cnotą tworzącą bogactwo była praca. Praca w koncepcji tej etyki stała się wartością samą...

Makroekonomia zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Jasiński
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

). Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tys. PLN. Wspólnicy tworzą stały zespół partnerów, wyłączenie jednego...

Wzory, (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Artur Mamcarz
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

(podejście majątkowe) KOK-kapitał obcy krótkoterminowy. Kapitał stały - KS =KW+KOD Likwidacja (wskaźnik) WL...