Kapitał stały banku - strona 200

Globalizacja - grupa lizbońska

 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2247

najważniejsze waluty stały się również - poza terytorium, gdzie służą jako środek wymiany - aktywem finansowym...

Etapy rozwoju marketingu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

, szpitale. Kolejny etap to aplikacja instrumentów marketingowych w sektorze usług (banki, ubezpieczenia...

Rachunek zysków i strat - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

uzyskamy w: rachunku przepływów pieniężnych, bilansie, rachunku zysków i strat. Optymalny poziom kapitałów...

Finanse - wykład 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

• Mobilizacja kapitału - przepływ od posiadaczy kapitału do potrzebujcych • Wycena kapitału • Efektywna alokacja...

Budżetowanie kapitału- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 966

, że dostępne (nasze i te, które możemy pozyskać z zewnątrz - kapitały obce) dla firmy zasoby kapitałowe zostaną...

Ekonomia - ZASOBY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 7406

. z tytułu przetermin. zobow.wobec dostawców czy banków). Koszt stały całkowity pozostaje niezmienny...

Wykład - podmiotowy zakres MSG

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1246

zagranicznego, międzynarodowe prawo handlowe Usługi (traktowane jako „towar”, maja swoją cenę) stały...