Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

note /search

Informatyka w administracji- kolokwium 5

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1253

przepisów ustawy o informatyzacji: Kancelarii senaty Kancelarii prezesa rady ministrów Kancelarii sejmu...

Informatyka w administracji- kolokwium 2

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1813

…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5)do kogo nie stosujemy przepisów ustawy o informatyzacji : a) ZUSu b) Kancelarii Prezesa Rady...

Finanse publiczne-test3

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1708

- szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - wojewodę...

Informatyka w administracji- kolokwium 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1568

nie stosujemy przepisów ustawy o informatyzacji : a) Kancelarii Senatu b) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów c...