Jednostka informacji - strona 3

Pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Piotr Petrykowski
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1911

o świecie gromadzona przez jednostkę. Informacje te mają różną strukturę, pochodzą z różnych źródeł. Część...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Osobowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Piotr Petrykowski
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2205

informacji o świecie gromadzona przez jednostkę. Informacje te mają różną strukturę, pochodzą z różnych...

Elektroniczna wymiana a transmisja danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

, logicznymi jednostkami informacji cyfrowej są sekwencje bitów. Przy wykorzystaniu jedynie dwóch wartości...

Wykład - Pamięci zewnętrzne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Ziemba
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

do lub z pamięci w jednostce czasu koszt zapisu - koszt zapamiętania jednostki informacji czas dostępu - czas...

Badanie sprawozdań finansowych- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1043

, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje. Opinia biegłego rewidenta...

Wykład I z rachunkowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Wioletta Baran
 • Rachunkowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

do wypracowywania srodków pieniężnych i ich ekwiwalentów w przyszłosci, _struktury finansowej w jednostce...

Informacja- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Tomasz Zieliński
 • E-finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 980

zawartych w wiadomości Bit - jednostka informacji, ilość informacji zawarta w wiadomości mówiącej...