Jednostka Uczestnictwa - strona 25

Ubezpieczenia na życie - historia, rola i funkcje

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2716

Historia ubezpieczeń na życie. Ubezpieczenie na życie w świetle teorii ubezpieczeniowej, ogólna koncepcja. Podstawowe i dodatkowe ubezpieczenia na życie. Historia ubezpie...

Giełda, KPWiG, KDPW

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. . Biura maklerskie i banki prowadzące rachunki papierów wartościowych. Inwestowanie. Giełda Jedną z najważniejszych instytucji gospodarki...

Giełda

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

43 strony notatek na temat giełdy. Zagadnienia: biura maklerskie i banki prowadzące rachunku papierów wartościowych, dystrybutorzy informacji, ceduła giełdowa, emitenci, inwestorzy, maklerzy papierów wartościowych, akcje, obligacje, kontrakty terminowe, rachunek inwestycyjny itp. Giełda Jedną z naj...

Historia ubezpieczeń na życie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1967

Historia ubezpieczeń na życie Początki ubezpieczeń wywodzą się z różnych form pomocy wzajemnej organizowanych wśród członków zrzeszeń zawodowych lub religijnych jeszcze w czasach starożytnych. Tego rodzaju wzajemną pomoc w pokrywaniu k...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 3255

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU : podstawowe pojęcia z polityki społecznej; doktryny i modele polityki społecznej; system zabezpieczenia społecznego; przyczyny kryzysu i kierunki reformy ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia; zadania pomocy społecznej; polityka społeczna wobec niepełnospra...

Europejskie Prawo Gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3801

w nieruchomości - operacje na rynku papierów wartościowych - operacje jednostkami uczestnictwa w funduszach...