Językoznawstwo - strona 7

Teoria polityki - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Teoria języka politycznego (nowomoda) językoznawstwo Nauka o decyzjach politycznych prakseologia Teorie...

Strukturalizm praski - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

być stosowane w językoznawstwie i opisuje interakcje jednostek systemu językowego. Po drugiej wojnie światowej...

Walka o język narodowy w szkole

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

naukowej, zbudowanie podwalin pod polskie językoznawstwo, wszechstronny rozwój języka oraz rozbudzenie...

Rozwój prasoznawstwa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1484

się też metody właściwe takim naukom społ., jak: językoznawstwo ( badania perswazyjności i zrozumiałości języka...

Semiotyka - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1519

językoznawstwo i filozofia! bałagan wokół pojęcia „semiotyka” (smiologia, semantyka) semiologia - od Locke'a...

R. Barthes - Teoria tekstu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1176

zapoczątkowany przez językoznawstwo - 1) zastępuje kryterium prawdy przez kryterium prawomocności, 2) zmusza...

Koncepcja post-strukturalna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

większej całości. Systemy pokrewieństwa tworzą kulturę. Językoznawstwo. Tradycja Saussure. Porządek mowy...