Język urzędowy - strona 5

Egz+gegra

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

1)Ile wynosi liczba ludności w: Usa(ok. 295mln), Polska(38,2mln) 2)Jaki jest język urzędowy...

Prawo o ustroju sądów powszechnych-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1477

. Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami. Art. 5. § 1. Językiem urzędowym przed sądami jest język...

Język polski w XX wieku-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski
 • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1036

dziedzictwa kulturowego, miała miejsce germanizacja - zmieniano nazwy ulic, nazwy osobowe, język urzędowy...

Historia - Autonomia Galicji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

narodowego (w szkołach był język polski, był on także językiem urzędowym, administracji i sądów). ...

Prawne aspekty akcesu Polski do UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

z tłumaczeniem aktów wspólnotowych acquis na język urzędowy danego państwa, - nieopublikowanie tekstów aktów...