Jądro komórkowe - strona 4

Szpik kostny - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Wernicki
 • Immunologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

: interleukina 6 (proliferacja i dojrzewanie komórek szeregu megakariocytowego, zwiększa liczbę jąder komórkowych...

Chemokiny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

, po czym wydalane są z kałem, moczem, śliną. 43. Jak wygląda jądro komórkowe dojrzałych eozynofili...

Kora nadnerczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1883

tej warstwy? Komórka ta ma jądro komórkowe, kwasochłonną cytoplazmę, wypustki, którymi łączy się z innymi...

Limfocyty - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

owalna, mająca nerkowate jądro komórkowe, a w cytoplazmie mitochondria, lizosomy, aparat Golgiego...

Budowa komórki - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Kowalska-Korniłłowicz
 • Mikrobiologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1211

organelli jak jądro komórkowe, mitochondria czy chloroplasty. Ważnym składnikiem komórki bakteryjnej...

Biologia-odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 875

opuścić jądro komórkowe. Ponadto transkrypt z ogonem poli-A jest wydajniejszą matrycą w trakcie translacji...

Białka - aminokwasy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1519

, i są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Są składnikami jąder komórkowych ( w połączeniu z kwasem dezoksyrybonukleinowym...

Kryteria ryzyka- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

do makroskopowych). Posiadają również bardziej skomplikowaną budowę. Wyróżniamy tutaj jądro komórkowe, otoczone...

Mikrobiologia - wykład 6 - Drożdże

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1848

do grupy grzybów mikroskopowych    Saprofity i pasożyty Posiadają wyraźnie wykształcone jądro komórkowe...