Jądro atomowe - strona 17

Drgania- wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

powłoce elektronowej atomów •promieniowanie γ zmiany energetyczne zachodzące wewnątrz jąder atomowych Fale...

Prąd elektryczny stały

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

nie wszystkie elektrony się poruszają. Część z nich, te najbliżej jąder atomowych, są na trwale związane z atomem...

Opis ciała stałego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

z elektronami i jądrami atomowymi. Elektron poruszający się po zamkniętej orbicie odpo- I = − e T elektrony 2...

Kierunki rozwoju fizyki - synteza

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

fotonu. , , , ale masa gazu fotonowego nie jest już równa zero 6.5 Masa jądra atomowego o j nukleonach...

Definicja - fizyka

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 6153

PRÓBKI RADIOAKTYWNEJ -stosunek liczby rozpadów dn jąder atomowych do czasu dt, w którym te rozpady...

Materia skondensowana

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1904

. Pasma są tym szersze im słabsza więź elektronów z jądrami atomowymi (czyli im bardziej przypominają...

Fizyka spis

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1673

38-6 38.1.3 Rozpad β 38-6 38.1.4 Rozszczepienie jąder atomowych 38-7 38.1.5 Reakcja syntezy jądrowej...