Izwiestija - strona 2

Systemy medialne w Europie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
  • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2037

, kommiersant, , izwiestija, rossijskaja gazieta, niezawisimaja gazieta, trud, wiedomosti, wiremia, nowostiej...

Dzienniki i tygodniki rosyjskie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Jan Adamowski
  • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

nazwa brzmiała: Izwiestija Sowietow Dieputawow Trudiaszczichisia (Wiadomości Rad Delegatów Ludu...

Historia polityczna XX wieku - wykłady

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr hab. Witold Matwiejczyk
  • Historia polityczna XX wieku
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4326

, pokój brzeski i Mitteleuropa, rewolucja lutowa, powrót Lenina do Rosji i jego tezy kwietniowe, rewolucja bolszewicka, utworzenie Czeka, początek komunizmu wojennego, Czerwony Terror, Ukraina i jej inkorporacja do imperium sowieckiego, traktat japońsko-chiński, statut Ligi Narodów, pakt Brianda - K...