Izobara - strona 10

Termodynamika - test

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Suchecki
 • Termodynamika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

się z: A. Dwu izentrop i dwu adiabat B. Dwu izoterm i dwu izentrop C. Izobary, Izochory i dwu adiabat Sprawność...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Gegra - ściąga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1274

- j.głębokość Izohipsy - j.wysokość Izobary - j.ciśnienie atmosferycz. Izochrony - j.odległość czasowa Izodynamy...

Geografia fizyczna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1631

charakteryzujący się zamkniętym układem izobar, w którym ciśnienie powietrza maleje od zewnątrz do środka. Wraz...

Pierwiastki bloku d

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2450

IZOBARY odmiany różnych pierwiastków o tej samej liczbie masowej NUKLID zbiór identycznych atomów...

Egzamin-pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1288

baryczny 1hPa ≈8m. W POZIOMIE- gradient baryczny, różnica ciśnienia na różnicy 1 st. południowego. IZOBARY...

Meteorologia - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

baryczny 1hPa ≈8m. W POZIOMIE- gradient baryczny, różnica ciśnienia na różnicy 1 st. południowego. IZOBARY...