Ironia - strona 2

note /search

Słówka - unit 1 - Call your name

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

- zabawa Funny - zabawny Joke - dowcip Laugh - śmiech Make fun of - nabierać Irony - ironia Pull sb's leg...

Sokrates - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1652

rozmowy i stawiania pytań. Ujawniała się tu słynna „ironia sokratejska”, polegająca na pozornym przyjęciu...

Prozodia wiersza. Parodia a satyra

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1526

i filozoficzne) Ironia jest czynnikiem łączącym parodię i satyrę, jednak ważna jest dla nich pod innym kontem...

R. Barthes - Krytyka i prawda

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 259
Wyświetleń: 903

, co sądzić o nauce o literaturze; dystans pozwala krytykowi rozwijać ironię (której nie ma nauka); ironia...

Język angielski - Unit 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

irony can be dangerous and is often misunderstood - jednakże ironia jest niebezpieczna i częto...

Cechy epoki romantyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3220

, • tragizm i ironia jako podstawowe kategorie estetyczne romantyzmu, • sylwetka psychiczna i konflikt moralno...