Inwestycje kapitałowe - strona 261

Egzamin z polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Karaś
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 6916

. Dlaczego przyjmuje się, że stopa procentowa jest ceną za zwiększenie produktywności majątku? Dopiero inwestycja...

Encyklopedia rachunkowości - T

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema...

Model IS-LM - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2870

elastyczności, który mówi jak silnie inwestycje zależą od zmiany i), a także od mnożnika. Nachylenie IS zależy...

Współczynnik q-Tobina - teoria

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4067

przy uwzględnieniu wszystkich kosztów inwestycji (nie tylko kosztu kapitału). Aby obliczyć współczynnik q należy...

Dynamika zmian w XX wieku - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

są przeznaczone, ze względu na zły stan naszego środowiska, przede wszystkim na inwestycje likwidujące istniejące...

Firma Pol-N - analiza finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe...