Inwestycje kapitałowe - strona 260

Polityka gospodarcza - wykład

 • dr Jerzy Michałowski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1211

nie tylko czynnika pracy, ale i bezrobocie kapitałowe (bezczynność) I co dalej? Dzięki elastyczności rynków i dzięki...

Zagadnienia do obrony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 3066
Wyświetleń: 9898

koszt, nakład, wydatek - analiza porównawcza, analiza wstępna bilansu, sposób oceny i interpretacji wskaźników płynności i obrotowości, materiały źródłowe analizy finansowej, zasady budowy rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa w ocenie zdolności do spłaty zobowiązań bieżących. W notatce znal...

Kapitał- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

, gdzie jest on wynikiem i funkcją inwestycji w kapitale ludzkim i jego zasobu. Istota kapitału ludzkiego...

Wykłady z polityki pieniężnej

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4550

, że spadnie popyt na pieniądz. Warunek równowagi - równość inwestycji i oszczędności. Wraz ze wzrostem stopy...

Polityka pieniężna WSB

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4732

, że spadnie popyt na pieniądz. Warunek równowagi - równość inwestycji i oszczędności. Wraz ze wzrostem stopy...

Historia Gospodarcza - Opracowanie zagadnień

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Mazur
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1050

i ograniczenie wydatków na inwestycje. b. sprzeczność interesu szlachty i chłopów: ograniczenie praw użytkowych...

Inwestycje- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Nakłady na środki trwałe są to nakłady...