Inwestycje bezpośrednie - strona 25

Droga Polski do UE - problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

zaufania do Polski inwestorów zagranicznych wyrażający się wzrostem inwestycji bezpośrednich i portfelowych...

Integracja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1659

liberalizowane są tylko niektóre aspekty: inwestycje bezpośrednie, zakup notowanych na giełdzie papierów...

Makroekonomia gospodarki otwartej

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3010

jego działalności jest dokonywanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). BIZ- są to lokaty kapitału...

Makroekonomia - wzory

 • dr hab. Andrzej Korybski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7658
Wyświetleń: 32060

bezpośrednie Amortyzacja = inwestycje brutto - inwestycje netto Inwestycje brutto = inwestycje netto...

Teorie Keynesist

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

"pompować" pieniądze w rynek za pomocą bezpośrednich inwestycji państwa, czyli stosować na możliwie...