Inwestycje bezpośrednie - strona 242

Koszty zewnętrzne w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1813

zewnętrznych to: - koszty finansowe bezpośrednie- zaksięgowane wydatki ponoszone przez korzystających...

Stabilizacja i wzmacnianie układu nośnego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

i uszczelniania górotworu, aby zapewnić jego stabilizację, szczegól­nie w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska...

Prywatyzacja przedsiębiorstw - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

(metoda bezpośrednia)- likwidacji (jako podmiotu określonych praw) przedsiębiorstwa państwowego w celu...

Promieniowanie - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1323

przed promieniowaniem bezpośrednim. Wyniki pomiarów podajemy w takich samych jednostkach, jak promieniowanie...