Inwestycja portfelowa - strona 13

Skrypt - rynek walutowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

jego działalnością i osiągnięcie zysku 2.inwestycje portfelowe- przyjmują postać lokaty kapitału w zagranicznych...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

Międz ynarodowe stosunki gospodarcze MSG- zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, kapitałów i wiedzy technicznej. MSG- jako dyscyplina naukowa opiera się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii. Głównych przyczyn kształtowania się i rozw...

Makroekonomia - ćwiczenia

 • dr Stanisław Podczarski
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3248

inwestycje bezpośrednie inwestycje portfelowe pozostałe inwestycje pochodne inst.. finansowe D. Saldo błędów...

Makro

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

-Bilans Obrotow Kapitalowych 1)inwestycji bezposrdenich 2)inwestycji portfelowych 3)kredytow bankowych...

Makroekonomia gospodarki otwartej

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3024

, inwestycji portfelowych oraz pozostałych (w tym w szczególności kredyty zagraniczne). Oprócz tego w skład...

Finanse międzynarodowe - materiały

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3402

. inwestycje portfelowe i bezpośrednie, 8. stabilność polityczna, 9. spekulacje, 10. wydarzenia na świecie, 11...