Interferencja - strona 5

Bullwhip Effect- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Strzelczak
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

) Inne powody ograniczające elastyczność (np. ISO) - miękkie: Interferencja kulturowa (wartości, komunikacja...

Zadania z fizyki 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1302

rejestruje licznik, gdy odsłonięte są obie szczeliny, a interferencja jest konstruktywna (maksimum...

Fizyka - zasada najkrótszego czasu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Aleksander Wójcik
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1680

prędkości powoduje zmianę długości fali, a częstotliwość pozostaje stała. Interferencja (łac. inter...

Optyka falowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

“óenia fal rozchodzcych si“ w róónych kierunkach. O ptyka falowa 4 Interferencja Ñwiat»a W»aÑciwoÑci fal...