Zadania z fizyki 5

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z fizyki 5 - strona 1

Fragment notatki:


Zadania z fizyki - kurs powtórkowy II (Wydział Elektryczny) Lista V Próg czułości oka (minimalny strumień światła, który wywołuje wrażenie światła) zależy od długości fali świetlnej. Dla światła zielonego (λ=510 nm) jest on równy w przybliżeniu 2,93*10 -1 7 J/s. Wyrazić próg czułości oka przez liczbę fotonów, które wpadają do oka w ciągu sekundy.
Dla wyrwania elektronu z powierzchni cezu należy wykonać pracę wyjścia A=1,6*10 -19 J. Jaka jest energia kinetyczna i prędkość wylatujących elektronów, jeżeli cez jest oświetlany światłem żółtym o długości fali λ=589 nm?
Fotoelektrony, które zostały wybite z powierzchni metalu przez światło o częstotliwości ν 1 =2,2*10 15 1/s, są całkowicie zatrzymywane przez potencjał odmiennego znaku U 1 =6,6 V, a wybite światłem o częstotliwości ν 1 =4,6*10 15 1/s - potencjałem U 2 =16,5 V. Wyznaczyć stałą Plancka. Granica czerwona zjawiska fotoelektrycznego dla wolframu wynosi 2,75*10 -5 cm. Wyznaczyć pracę wyjścia elektronu z wolframu i maksymalną prędkość elektronów, które są wyrwane z wolframu światłem o długości fali 1,8*10 -5 cm oraz maksymalną energię tych elektronów.
Wyznaczyć energię, masę i pęd fotonu promieniowania rentgenowskiego o długości fali (λ=10 -10 m).
Jaka minimalna długość fali promieniowania rentgenowskiego powstaje w lampie, która pracuje pod napięciem 20000 V?
W zjawisku Comptona foton o energii 100 keV zostaje rozproszony pod kątem 90°. Jaka jest jego energia po zderzeniu? Jaka jest energia kinetyczna odrzuconego elektronu? Jaki jest kierunek odrzutu elektronu?
W punkcie P (rys.) jest umieszczony licznik Geigera. Funkcja falowa elektronu dochodzącego do punktu P przez szczelinę A równa się ψ A =2 jednostki, a funkcja falowa elektronu przechodzącego przez szczelinę B równa się ψ B =6 jednostek. Kiedy jest odsłonięta tylko szczelina A, wówczas licznik umieszczony w punkcie P rejestruje 100 elektronów na sekundę. Ile elektronów na sekundę rejestruje licznik, gdy odsłonięta jest tylko szczelina B?
Ile elektronów na sekundę rejestruje licznik, gdy odsłonięte są obie szczeliny, a interferencja jest konstruktywna (maksimum)?
Ile elektronów na sekundę rejestruje licznik, gdy odsłonięte są obie szczeliny, a interferencja jest destruktywna (minimum)?
A
B
P
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz