Integracja społeczna - strona 9

Socjologia - historia i przedstawiciele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 315
Wyświetleń: 826

się w taki sposób aby wytłumaczyć jak elementy funkcjonują aby tworzyć całości - jedna zasada- integracja społeczna...

Poziom i warunki życia na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Problemy społeczno-gospodarcze współczesnego świata
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1477

, poczucie integracji społecznej, formy spędzania czasu wolnego). 2. Poziom życia na świecie przedstawiony...

Problemy w zarządzaniu kadrami- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Rozwój kompetencji menadżerskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

tych organizacji jest integracja społeczna jej uczestników wokół strategii oraz celów. Proces integracji obejmuje...

Wykład 2

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

do koncepcji integracji społecznej zawartej w formule mechanizmów zatrudnieniowych i sposobów przeciwdziałania...

Upośledzenie umysłowe

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

to jest korzystne dla rozwoju jednostki, sprzyja jej integracji społecznej, czy też jest niekorzystne, hamuje rozwój...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Zamojska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2849

międzynarodowymi, skoncentrowanie uwagi na dalszym rozwoju, zrównoważony rozwój, aktywna integracja społeczna...