Instytucja kredytowa - strona 23

Teoria matematyki finansowej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Damian Kurczewski
  • Matematyka finansowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1148

pieniądza w gospodarce. Jest teŜ centralną instytucją kredytową realizującą obsługą kasową budŜetu państwa...

Pieniąd - ogólne zagadnienia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Danuta Szczupak
  • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

kredytowa polega na modyfikowaniu zachowania instytucji kredytowych celem ułatwienia pewnym obszarom...

Podstawowe zagadnienia

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • dr Jacek Kowalski
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5201

nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu...

Rola państwa w gospodarce

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1939

Rola państwa w gospodarce rynkowej Rola państwa w gospodarce rynkowej Rok 1989 uznaje się za koniec gospodarki centralnie planowanej, która działała w oparciu o sprawiedliwy system podziału dóbr ekonomicznych i usług. Okazało się, że nie można było dłużej podtrzymywać podstawowych instytucji tej go...