Inscenizacja - strona 2

note /search

Nauczanie - metoda projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

? Przykładowe rozwiązania: ad. a) uczniowie klasy III dla swoich mam ad. b)  inscenizacja dekoracja sali...

Teatr w oświeceniu.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1820

inscenizacji, najważniejsza była improwizacja (świetnie przygotowana) sprawca największych przeobrażeń...

Formy pracy z lekturą

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

z uczniami. Będą to różnego rodzaju improwizacje, zabawy twórcze, inscenizacje, opowiadania twórcze, swobodne...

Metody nauczania - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2002

Inscenizacja (teatralizacja, metoda ról): przybiera formę dialogu lub dyskusji na określony temat, odtworzenie...

Moderniści rosyjscy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

w dziedzinie inscenizacji, realizacji scenicznej, plastyki teatralnej oraz baletowej. Teatr i balet pozwalają...

Michał z Montein - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

. Ten dystans staje się wartością, dzieło zaczyna modelować jego życie. Życie staje się inscenizacją, materiałem...

Wyposażenie sceny greckiego teatru

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Teatr
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2275

, które odbywały się wewnątrz budynków; ekkyklematu używano w inscenizacjach komedii Arystofanesa...

Początki kina

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Elementy teorii i historii filmu
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2814

: * frontalność -sytuacja kontaktu scenicznego * inscenizacja i zachowanie postaci - zasada "a oto" * adres...