Inscenizacja - strona 2

Nauczanie - metoda projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Sobierańska
 • Metody aktywizujace w edukacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

? Przykładowe rozwiązania: ad. a) uczniowie klasy III dla swoich mam ad. b)  inscenizacja dekoracja sali...

Teatr w oświeceniu.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

inscenizacji, najważniejsza była improwizacja (świetnie przygotowana) sprawca największych przeobrażeń...

Formy pracy z lekturą

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

z uczniami. Będą to różnego rodzaju improwizacje, zabawy twórcze, inscenizacje, opowiadania twórcze, swobodne...

Metody nauczania - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Dominika Jastrzębska
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

Inscenizacja (teatralizacja, metoda ról): przybiera formę dialogu lub dyskusji na określony temat, odtworzenie...

Moderniści rosyjscy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1225

w dziedzinie inscenizacji, realizacji scenicznej, plastyki teatralnej oraz baletowej. Teatr i balet pozwalają...

Michał z Montein - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

. Ten dystans staje się wartością, dzieło zaczyna modelować jego życie. Życie staje się inscenizacją, materiałem...

Wyposażenie sceny greckiego teatru

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Teatr
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2142

, które odbywały się wewnątrz budynków; ekkyklematu używano w inscenizacjach komedii Arystofanesa...

Początki kina

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Iwona Sowińska
 • Elementy teorii i historii filmu
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2590

: * frontalność -sytuacja kontaktu scenicznego * inscenizacja i zachowanie postaci - zasada "a oto" * adres...