Inkaso - strona 16

RYNKI

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1330

banku wpłat gotówki do skarbca nocnego (trezora) wpłat poprze tzw. inkaso samochodowe - inkasenci...

Faktoring. Forfaiting- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • prof. dr hab. Marian Żukowski
  • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

eksportowe importowego. Eksportowy ponosi ryzko i zajmuje się inkasem należności nieprzeterminowanych...

Bankowość - pytania do testu

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1365

Spis pytań: Pytanie 1. Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku. W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach: powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP, Dnia 31 stycznia 1989 ro...