Inicjalizacja - strona 9

Tester - emulator sieci ISDN cz.2

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

definiuje wykonanie odpowiedniej operacji dotyczącej połączenia logicznego (np. inicjalizacja trybu pracy...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz inżynierii metali i informatyki p...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 500. Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek informatyka stosowana.                   ...

Architektura TCP IP w Windows 9

  • Politechnika Warszawska
  • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

 Rozdział 9  Określanie nazw w TCP/IP przy użyciu  WINS  Komputery Windows NT muszą posiadać nazwy jednoznacznie identy- fikujące  je  w sieci.  Jeśli używany jest protokół TCP/IP, wówczas każdej  karcie sieciowej musi zostać przypisany unikalny adre...

Protokły i aplikacje - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

do serwera i z powrotem Inicjalizacja Czas odpowiedzi: połączenia TCP • jeden RTT na RTT zainicjowanie...

Egzamin z PK

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1680

tablicy struktur Stała Odp. ej wartosc znana jest przy kompilacji Inicjalizacja zmiennej przez przypisanie...