Infradźwięki

Hałas infradźwiękowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

infradźwięków na człowieka: percepcja słuchowa - (duże różnice osobnicze) percepcja przez receptory wibracji...

Hałas i wibracje - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

interpretacji zapisu prawnego pojęcia hałasu, hałas to dźwięki to samo o wyżej 5. Infradźwięki to Dźwięki...

Hałas- omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ochrona zdrowia osób pracujących
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

, młoty, wentylatory przemysłowe, dmuchawy wielkopiecowe, silniki wysokoprężne. Źródłem infradźwięków...

Wykład - Hałas

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

towarzyszą: - drgania mechaniczne - wytwarzane przez pojazdy, maszyny, urządzenia; - wstrząsy, infradźwięki...

Ultrasonografia

 • Biofizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2310

10 drgań na sekundę. Przyjmowany obecnie podział fal akustycznych obejmuje: Infradźwięki Poniżej 16Hz...

Ultrasonografia

Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

10 drgań na sekundę. Przyjmowany obecnie podział fal akustycznych obejmuje: Infradźwięki Poniżej 16Hz...

Hałas - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

, gentamycyna, tobramycyna Niektóre leki moczopędne Salicylany w tym aspiryna Infradźwięki Źródła naturalne...