pytania z egzaminu hałasu i wibracji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania z egzaminu hałasu i wibracji - strona 1

Fragment notatki:

Hałas i wibracje
1. Hałasem inaczej nazywany jest 2. Pojęcie hałasu jest uregulowane w akcie prawnym 3. Za hałas w ustawodawstwie polskim należy rozumieć 4. W wyniku interpretacji zapisu prawnego pojęcia hałasu, hałas to dźwięki 5. Infradźwięki to 6. Ultradźwięki to 7. Hałas może być: 8. Emisja hałasu jest działaniem legalnym pod warunkiem 9. Dla możliwości dokonania oceny stanu akustycznego środowiska służy 10. Poziom hałasu to 11. Progowi słyszenia dźwięków przypisano wartość w decybelach 12. Granica bólu w czasie słuchania dźwięków wynosi 13. Celem regulacji prawnych ochrony przed hałasem jest 14. Uregulowania dotyczące hałasu w środowisku pracy znajdziemy w 15. Emisja hałasu wymaga 16. Ochrona przed hałasem polega na 17. Mapa akustyczna dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. powinna być aktualizowana co 18. Wysokość kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu ustalone jest 19. Kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu są 20. Pozwolenia na emisję hałasu nie potrzebuje: 21. Z hałasem związane jest zjawisko 22. Dopuszczalny poziom hałasu w porze dziennej wynosi 23. Dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej wynosi 24. Zmniejszenie uciążliwości związanej z hałasem możemy osiągnąć m.in. poprzez 25. Określenie wibracja stosuje się do drgań oddziaływujących 26. Co to jest dźwięk? 27. Najbardziej rozpowszechnionym przetwornikiem do pomiaru drgań jest 28. Hałasem ponadnormatywnym w naszym kraju objęte jest 29. Startujące i lądujące samoloty emitują na okoliczne tereny hałas o poziomie 30. Stosowane w zakładach o "głośnej"" produkcji ochronniki uszu mają za zadanie 31. Ekran akustyczny to 32. Naturalne ekrany akustyczne to
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz