Informacja publiczna - strona 2

Wykład - lobbing

  • Uniwersytet Warszawski
  • Suwereność RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

teleinformatycznego -- Biuletynu Informacji Publicznej, zwanego dalej „Biuletynem Informacji Publicznej...

Wybór partnera prywatnego

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr hab. Jolanta Blicharz
  • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

wymienionych wyżej dodatkowo zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o planowanym partnerstwie...

Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Izabela Ignasiak
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony...