Impedancja falowa

Zestaw 25

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

do ośrodka? wektor Poytinga współczynnik odbicia Z2 - impedancja falowa ośrodka stratnego Z1 - impedancja...

Zestaw 41

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

, współczynnik fazy i długość fali w ośrodku oraz impedancję falową tego ośrodka. 4. Typowa kuchenka mikrofalowa...

Prawo Ohma - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

elektromagnetyczne to nic innego jak współistnienie tych dwóch pól). Współczynnik Z nazwano impedancją falową ośrodka...

Wykład - linia długa

 • Politechnika Wrocławska
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

Typowa praca linii długiej. Podstawowe wielkości • impedancja falowa Z f = Zs , Z s = R0 + jω L0 , Y r...

Opracowanie zagadnień - anteny

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Krzysztofik
 • Anteny i propagacja fal
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

do amplitudy pola magnetycznego dla fali płaskiej w ośrodku bezstratnym jest stały i równy impedancji falowej...

Media transmisyjne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Alexander Tariov
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1253

maksymalną szybkość transmisji impedancja falowa (50, 75, 93, 100Ω) zniekształcenia opóźnieniowe i fazowe...

Konfiguracja sieci komputerowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

między końcami sieci 185m). Ethernet gruby o impedancji falowej 50 omów i grubości 1/2", praktycznie wyszedł...