technika wielkich częstotliwości egzamin inzynierski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
technika wielkich częstotliwości  egzamin inzynierski - strona 1 technika wielkich częstotliwości  egzamin inzynierski - strona 2 technika wielkich częstotliwości  egzamin inzynierski - strona 3

Fragment notatki:


Technika wielkich częstotliwości 1. Do transmisji sygnału o mocy 10 mW na częstotliwości 2.4 GHz użyto kabla współosiowego H155 o współczynniku tłumienia 0.5 dB/m. Założono, że na obciążeniu kabla powinna wystąpić moc co najmniej -40dBm. Jaka dłu gość kabla spełnia te wymagania: a/ 50 m poprawna b/ 100 m poprawna c/ 150 m 2. Jeśli fala o częstotliwości f = 1 GHz rozchodzi się w ośrodku o następujących właściwościach: ε r = 4, μ r = 1, σ = 0 to : a/ λ= λ o /4 b/ współczynnik tłumienia α= 0 poprawna c/ λ= λ o /2 poprawna 3. Współczynnik odbicia fali o częstotliwości f = 1 GHz padającej prostopadle na ścianę wynosi Г =0. I mpedancja powierzchniowa Z tej ściany jest równa : a/ Z=120 π poprawna b/ Z=0 c/ impedancji falowej próżni poprawna 4. Znane są parametry jednostkowe L i C niskostratnej linii transmisyjnej. I mpedancja falowa linii Z o wynosi : a/ poprawna b/ c/ 5. Znana jest impedancja falowa linii Z o i jej parametry jednostkowe L i C . P rędkość fazowa v linii wynosi : a/ poprawna b/ c/ poprawna 6. W linii transmisyjnej o impedancji falowej Z 0 = 50 Ω obciążonej opornikiem o nieznanej wartości R zmierzono współczynnik fali stojącej i uzyskano wynik SWR=2. M ożliwe wartości rezystancji R to : a/ 100 Ω poprawna b/ 75 Ω c/ 25 Ω poprawna 7. W wyniku pomiaru współczynnika SWR w linii o impedancji falowej Z 0 okazało się, że jest on równy nieskończoności. Dzieje się tak ponieważ : a/ linia jest zwarta na końcu? poprawna b/ linia jest rozwarta na końcu? poprawna c/ jest obciążona opornością rzeczywistą R = Z 0 8. Wyjście standardowej radiowej linii transmisyjnej zostało obciążone 50 Ω . Współczynnik fali stojącej: a/ jest mniejszy niż 1.5 poprawna b/ wynosi 1 poprawna c/ wynosi 0 9. Długość rezonatora półfalowego zbudowanego ze współosiowej linii transmisyjnej wypełnionej dielektrykiem o współczynniku przenikalności względnej ε r wynosi: a/ b/ poprawna c/ 10. Przy użyciu współosiowej linii transmisyjnej o prędkości fazowej v i długości

(…)

… się w torze mikrofalowym wzrosła dwukrotnie. Spowoduje to:
a/ dwukrotny spadek dobroci rezonatora poprawna
b/ dwukrotny wzrost dobroci rezonatora
c/ dwukrotny wzrost względnego pasma przenoszenia toru poprawna
13. Do transformacji impedancji z 75 Ω do 50 Ω można zastosować linię mikropaskową o długości:
a/ λ/2 b/ λ/4 poprawna
c/ λ 14. Do transformacji impedancji 75 Ω do 50 Ω można zastosować linię…
…/ s22 jest współczynnikiem odbicia na wyjściu dla dopasowanego wejścia poprawna 18. Tranzystor RF o impedancji wejściowej 25 Ω dla żądanej częstotliwości pracy należy dopasować do toru 50 Ω minimalizując SWR. Poprawna struktura układu dopasowującego (patrząc w kierunku od bazy tranzystora do wejścia układu) to:
a/ szeregowo indukcyjność a następnie równolegle pojemność poprawna
b/ równolegle pojemność a następnie szeregowo indukcyjność
c/ szeregowo pojemność a następnie równolegle indukcyjność poprawna
19. W odbiorniku superheterodynowym przeznaczonym do pracy w paśmie 430 MHz zastosowano częstotliwość pośrednią 90 MHz. Gdy oscylator lokalny mieszacza pracuje powyżej częstotliwości sygnału wejściowego to częstotliwość lustrzana odbiornika nie leży paśmie częstotliwości?
a/ 520 MHz poprawna
b/ 340 MHz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz