Hydrant - strona 7

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2653

. Drogi poŜarowe i dojazdowe dla straŜy poŜarnej • Oznakowanie usytuowania hydrantów, sygnalizacji...

Konspekt - budownictwo ogóle

 • Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Mariusz Zadworny
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3962

Zawór wodociągowy Zlew owalny czerpalny z końcówką do węża Hydrant przeciwpożarowy Zlew prostokątny...

Turystyka zrównoważona

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Durydiwka
 • Turystyka zrównoważona
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4753

do trzech oczyszczalni ścieków W lasach regionu umieszczono hydranty przeciwpożarowe oraz zakupiono sprzęt...

Zarzadzanie

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1519

ewakuacyjne, rozmieszczenie gaśnic, hydrantów, apteczek pierwszej pomocy, telefony alarmowe itp...

Bezpieczeństwo budynków - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

przenośne i przewoźne oraz hydranty wewnętrzne 7 Jak budować bezpieczny pożarowo budynek? C.d. Stosować...