Hiperpolaryzacja

CGMP - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

- hiperpolaryzacja siatkówki. W niektórych komórkach istotną rolę odgrywa wpływ cGMP na reakcje zależne od cAMP...

Elementy układu nerwowego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1323

potencjału o przeciwnych znakach (depolaryzacja i hiperpolaryzacja) oraz o podobnej amplitudzie znosza...

Wykład - nadstrzał, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Sylwia Szymańczyk- Kwapik
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2170

. Hiperpolaryzacja potencjału błonowego - podczas repolaryzacji potencjał czynnościowy spadnie poniżej wartości...

Białka G - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1162

hiperpolaryzacja, 9 Golf - uczestniczy w transdukcji sygnałów z receptorów węchowych, aktywuje cykla- zę adenylową. ...

Fizjologia zwierząt - wzrok

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1862

dwubiegunowej (hiperpolaryzacja). światło zamknięcie kanałów hiperpolaryzacja pręcika brak wydzielania...