Hiperpolaryzacja

note /search

CGMP - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

- hiperpolaryzacja siatkówki. W niektórych komórkach istotną rolę odgrywa wpływ cGMP na reakcje zależne od cAMP...

Wykład - nadstrzał, sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2177

. Hiperpolaryzacja potencjału błonowego - podczas repolaryzacji potencjał czynnościowy spadnie poniżej wartości...

Białka G - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1190

hiperpolaryzacja, 9 Golf - uczestniczy w transdukcji sygnałów z receptorów węchowych, aktywuje cykla- zę adenylową. ...

Fizjologia zwierząt - wzrok

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1869

dwubiegunowej (hiperpolaryzacja). światło zamknięcie kanałów hiperpolaryzacja pręcika brak wydzielania...