Hepatocyt - strona 9

Przemiana cukrów - biochemia kliniczna

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2443

hepatocytów i powoduje aktywację enzymu cyklazy adenylanowej, która katalizuje reakcję przekształcenia ATP...

Układ fibrynolityczny

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3017

i hepatocytach. Na wielu typach komórek stwierdzono występowanie receptorów dla u-PA. Pro-u-PA jest szybko...

Immunologia wykłady 2-5

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz
 • Immunologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2947

granulocytów a mała na powierzchni: hepatocytów, mięśni serca, neuronach, trofoblaście, erytrocytach, rogówce...

Fizjologia ryb - egzamin, część III

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka
 • Fizjologia ryb
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2485

organizmu amoniak hepatocyty wyłapują z krwi i metabolizują w cyklu mocznikowych (cykl ornitynowy). Powstałe...

Toksykologia - wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marta Sendrowicz
 • Toksykologia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 5922

cytochromu P-450, zapobiegając ujawnieniu się ich toksycznego działania z makrocząsteczkami hepatocytów...

Patomorfologia - skrypt

 • dr hab. Justyna Szumiło
 • Patomorfologia
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3129

w przestrzeniach Dissego, potem dochodzi do zatopienia hepatocytów w masach amyloidu. Serce – zmiany zaczynają...

Biochemia - materiały

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Biochemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3220

za antyrakowe właściwości czosnku, co wynika z jego cytotoksyczności wobec hepatocytów. Cytotoksyczność...