Fizjologia ryb - egzamin, część III

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia ryb - egzamin, część III - strona 1 Fizjologia ryb - egzamin, część III - strona 2 Fizjologia ryb - egzamin, część III - strona 3

Fragment notatki:

1.Wydalanie związków azotowych
Wydalanie azotu u zwierząt występuje w postaci amoniaku, kwasu moczowego i mocznika.AmoniakAmoniak - najprostszy produkt przemiany azotu, powstaje w wyniku deaminacji białek oraz rozpadu puryn i pirymidyn, silnie toksyczny, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, łatwo dyfunduje, może być wydalany całą powierzchnią ciała. Kwas moczowyKwas moczowy - bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie, po usunięciu wody z moczu wytrąca się, może być więc wydalany w postaci kryształów .MocznikMocznik - powstaje w wątrobie z połączenia NH3 i CO2 w cyklu mocznikowym
(ornitynowym), mało toksyczny, rozpuszczalny w wodzie.Wydalanie azotu u zwierzątAmonioteliczne - wydalają azot głównie w postaci amoniaku, zaliczamy do nich zwierzęta:• bezkręgowce wodne• kijanki• ryby kostnoszkieletowe• gady (krokodyle)
Ureoteliczne - wydalają głównie mocznik, zaliczamy do nich zwierzęta:• ryby chrzęstnoszkieletowe• dorosłe płazy • niektóre żółwie lądowe• ssakiUrykoteliczne - wydalają głównie kwas moczowy• owady• ptaki• gady (jaszczurki, węże)W zależności od gatunku ryb, zaledwie 2,5- 24,5% związków azotowych jest wydalana przez układ moczowy, pozostała część wydalana jest przez skrzela.
2.Odporność swoista humoralna. Odporność swoista - filogenetycznie młodsza od nieswoistej uwarunkowana przez limfocyty oraz substancję biologicznie czynne zwane przeciwciałami (immunoglobuliny).a) Reakcja złożona, która zaczyna się od wyłapania „intruza” przez komórki zdolne do prezentacji antygenu (melanomakrofagi, monocyty). b) Jeżeli antygenem jest mały organizm np. komórka wirusowa lub mała komórka bakteryjna lub prosty związek chemiczny, to wtedy są one wiązane z błona komórkową makrofaga. c)  Jeżeli „intruzem” jest wyżej zorganizowany czynnik infekcyjny od komórki bakteryjnej w górę, to wówczas dochodzi do fagocytozy, a reszty tej fagocytozy strawione wyłącznie na zewnątrz komórki makrofaga i to one tworzą właściwy antygen. d) Makromelanofagi w kolejnym etapie prezentują kolejny gen limfocytom, głównie limfocytowi B. e) Najczęściej taka prosta prezentacja nie wystarczy do aktywacji limfocytu B i wytworzenia przeciwciał. Najczęściej makrofagi prezentujące antygen wydzielają monokinazy, które stymulują limfocyty Th do namnażania się i produkcji limfokin. f) One z kolei pobudzają limfocyty B. g) Antygen prezentowany przez makrofagi wiąże się z receptorem błonowym limfocytu B, następnie wchłaniany jest do jego wnętrza, po czym następują intensywne podziały takich limfocytów, w efekcie powstają duże liczby komórek efektorowych.h)  Część z komórek efektorowych uczy się i zapamiętuje strukturę antygenów. Większość albo wytwarza przeciwciała albo tez (częściej) ulega transformacji do komórki plazmatycznej i wytwarza odpowiednie przeciwciała.

(…)

… w erytrocytach tworząc karboksyhemoglobinę. Inna drogą jest reakcją z wodą przy udziale anhydrazy węglanowej tworząc oraz rozkładając kwas węglowy występujący w postaci jonów: H+ i HCO3-. Krew zbierająca się z poszczególnych komórek wpada do żyły podstawowej przedniej i tylniej i poprzez przewód Cuviera trafia do serca. Serce prze pompowywuje krew do tętnic skrzelowych doprowadzających . 9. Tam dochodzi…
… cząsteczka białkowa rozpada się na peptydy, które są przesuwane do jelita, gdzie ulegają dalszemu trawieniu przez enzymy soku trzustkowego i jelitowego.
B - ryby nie posiadające żołądka W przewodzie pokarmowym karpiowatych i innych ryb bezżołądkowych nie występuje pepsyna i HCl pokarm jest zatem trawiony w środowisku zasadowym, a białka głównie przy udziale trypsyny, wydzielanej przez trzustkę. Metabolizm…
… katabolizmu białek, zwiększenie glikogenezy i ektogenezy; GASTRYNA - wytwarzana w jelicie, pobudza wydzielanie kwasu solnego, pepsyny w żołądku, pobudzanie czynności motorycznej żołądka, SEKRETYNA - wydzielana przez komórki gruczołów błony śluzowej jelita cienkiego; powoduje wydzielanie soku trzustkowego, nasila wydzielanie przez trzustkę enzymów trawiennych, zmniejsza wydzielanie kwasu solnego,
HORMON…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz