Hektometr - strona 3

Geometria wykreślna - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Geometria wykreślna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3143

przecinającymi się metodą kładu(zad 2 ark3). 5 Hn' Hn” Hm' Hm” n ” n' no m ” m' mo hα r* A ” A' x S Ao A* hα vα r...

Geometria wykreślna - Wykład 4

  • Politechnika Śląska
  • Geometria wykreślna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1757

płaszczyzny  (ark 2, zad 2) 4 Vm' Vm Hm” a” a' Hm Xα hα vα m” x m' A” A' c' c” m' m” x p' p” n' n” x ...

Ferroelektryki - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Jan Lisowski
  • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

(T > TC) staje się zwykłym paramagnetykiem. Wyznaczając z zależności tej podatność χ jako iloraz HM...