Hektometr - strona 13

Psychologia - wykłady

  • Psychologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2975

]\ ± HIHNW KDOR DQLHOVNL OXE GLDEHOVNL ± SU]HNRQDQLD R QDWXU]H OXG]NLHM & 'ZHFN ‡ $QGU]HM MHVW RWZDUW\ E\VWU...

Wzmacniacze mocy - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

]HM SU]HZLG\ZDQHM WHPSHUDWXU]HRWRF]HQLD Ta max PXVLE\üVSHáQLRQ\ZDUXQHN ∆Tmax = Tj max − Ta max ≤ Rth...

Zestawy zadań i ich rozwiązania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

na pole elektryczne i magnetyczne. Dane: f=60 MHz εr=4 zakadamy Ŝe µ r =1 Hm=10 mA/m c-prędkość światła c...