Psychologia - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Wykłady zostały zaimportowane z prezentacji i zapisane w formacie .pdf. Na jedną stronę pliku .pdf przypada 9 slajdów. Plik jest zoptymalizowany do wydruku. Dokument ma w sumie 28 stron.

Wykład 1 ma tytuł "Psychologia społeczna" i porusza zagadnienia takie jak: socjologia, psychologia osobowości, psychologia ewolucyjna, poziomy wyjaśniania, źródła zachowań, podstawowe założenia psychologii społecznej.

Wykład 2 ma tytuł "Wiedza o świecie społecznym" i porusza zagadnienia takie jak: struktury wiedzy, struktury wiedzy społecznej, rodzaje schematów, cechy charakterystyczne stereotypów, skrypty, schematy cech, cele, teorie potoczne, uniwersalna zasada organizacji schematów, funkcje prototypu.

Wykład 3 ma tytuł "Proces poznania społecznego" i porusza zagadnienia takie jak: poznanie społeczne, potoczne teorie rzeczywistości, forma naiwnych koncepcji, przekonanie o stałości versus zmienności cech, skuteczność działania, źródła psychologiczne, mechanizm wnioskowania o cechach, dychotomie, realistyczne odzwierciedlenie rzeczywistości, struktura języka, ekstrawertyk, ukryte teorie osobowości.

Wykład 4 ma tytuł "Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności" i porusza zagadnienia takie jak: racjonalność, dwie postawy epistemiczne, racjonalność w ekonomii, teoria ograniczonej racjonalności, źródła nieracjonalności sądów, racjonalność swoista, błędy w sądzeniu, heurystyki, Tverski, Kahneman, błędy atrybucyjne, złudzenie kontroli, prawdopodobieństwo, Gerd Gigerenzer, Arie Kruglanski, pragmatyczne schematy rozumowania, wzajemny altruizm.

Wykład 5 ma tytuł "Afekt w społecznym poznaniu" i porusza zagadnienia takie jak: obszary zainteresowań psychologii społecznej, emocje, pierwszeństwo afektu, proces odgórny, proces oddolny, heurystyki afektywne, mechanizmy wpływu, model infuzji afektu.

Wykład 6 ma tytuł "Rola Ja w poznaniu społecznym" i porusza zagadnienia takie jak: koncepcja ja, społeczny charakter Ja, model wyrazistego Ja, pierwotność aspektów Ja, rola Ja w poznaniu społecznym, totalitarne Ja, motywy Ja, Ja a procesy atrybucji, co wpływa na wybór motywu Ja, Model Utrzymania Samooceny Tessera, aktywna regulacja wg MUS.

Wykład 7 ma tytuł "Rola Ja w poznaniu społecznym" (dokończenie poprzedniego) i porusza zagadnienia takie jak: Ja odzwierciedlone, modyfikacja Meada, dowody empiryczne, model relacji społecznych.

Wykład 8 ma tytuł "Poznanie motywowane" i porusza zagadnienia takie jak: sposoby ujmowania związku, metafory, klasyfikacja Susan Fiske, klasyfikacja Chacka Stangora, klasyfikacja Johna Josta, motywy epistemiczne, motywy poznania.

Wykład 9 ma tytuł "Perspektywa sprawcy i odbiorcy w spostrzeganiu społecznym" i porusza zagadnienia takie jak: atrybucyjna asymetria aktor-obserwator, podwójność perspektywy, tryby funkcjonowania umysłu, warunki wzbudzające, zogniskowanie poznawcze, maksymalizacja interesu, dwoistość treści spostrzegania społecznego, dominacja kategorii moralnych, perspektywa biorcy, klasyczny model wydeliberowanych sądów moralnych Kohlberg, model bezpośrednich sądów moralnych Bargh, nurt społecznego poznania.

Wykład 10 ma tytuł "Procesy automatyczne i kontrolowane w psychologii społecznej" i porusza zagadnienia takie jak: teoria atrybucji, model dysocjacji stereotypów, zagrożenie stereotypem.

Wykład 11 ma tytuł "Postawy jawne i utajone" i porusza zagadnienia takie jak: postawa, podejścia, koncepcja dualizmu postaw, postawy utajone, geneza postaw utajonych, pomiar postaw utajonych.

Wykład 12 m ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz