Funkcje kształtu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje kształtu - omówienie - strona 1 Funkcje kształtu - omówienie - strona 2 Funkcje kształtu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

|
1
/ [ / [ [ [
/ [ [ [ 
K K
/ K K K 

K 

  K   
[  K  
[ 
[  
 [ K [K 
/LQLRZH IXQNFMH NV]WDáWX PRĪHP\ RWU]\PDü
NRU]\VWDMąF ] ZLHORPLDQyZ /DJUDQJH¶D 'OD GZyFK
SXQNWyZ Z\NUHV ZLHORPLDQX EĊG]LH IXQNFMą OLQLRZą
)81.&-( .6=7$à78
|
|
[\
\
\

1DOHĪ\ SDPLĊWDü ĪH SRZLQQR VLĊ RGF]\W\ZDü
Z\UD]\ V\PHWU\F]QLH L PRĪOLZLH EOLVNR GR RVL ZLĊF
QLH [ \
DOH
[ \ \ [
[

[

,QQ\P VSRVREHP MHVW RGF]\WDQLH IXQNFML NV]WDáWX ]
WUyMNąWD 3DVFDOD 'OD SURVWHJR F]WHURZĊ]áRZHJR
HOHPHQW\ ELHU]HP\ F]WHU\ SLHUZV]H Z\UD]\
)81.&-( .6=7$à78
35=(0,(6=&=(1,$ : (/(0(1&,(
|
V
' ˜H
1DMZDĪQLHMV]\P SUREOHPHP Z\QLNDMąF\P ] XĪ\FLD
OLQLRZ\FK IXQNFML NV]WDáWX MHVW IDNW ĪH SRFKRGQH
SU]HPLHV]F]HĔ ± RGNV]WDáFHQLD D FR ]D W\P LG]LH
QDSUĊĪHQLD Vą VWDáH ZHZQąWU] HOHPHQWX
&2 = 7(*2 : ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz