Harcmistrz

note /search

Kalorymetria - wykład - tabela

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Numer próbki Masa próbki N mol H J Hm kJ/mol 1 2,3590 0,02 730,28 31,297714 2 2,0876 0,043982...

Kalorymetria - wykład - tab.

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Numer próbki Masa próbki n mol H J Hm kJ/mol 1 2,2056 0,029586 406,6 13,743213 2 2,3449 0,061040...

Geometria wykreślna - Wykład 2

  • Politechnika Śląska
  • Geometria wykreślna
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2219

x m” Hm” Hm=m' Hm” m” Hm=m' x Hl” Hl' Vl” l” l' Vl' π1 Hl” Hl=Hl' Vl=Vl” l” l' l Vl' π2 B A m m” m...

Wykład - Rzuty prostej

  • Politechnika Śląska
  • Geometria wykreślna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1960

jej rzuty. π2 π1 p” p p' p' Vp' Vp n' Vn' Vn=n” n n' π2 Vn' Vn=n” π1 x m” Hm” Hm=m' Hm” m” Hm=m' x Hl” Hl...

Mechanika - rama przestrzenna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Mechanika ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

O [ O [ O SU]HGVWDZLRQD QD U\VXQNX SRQL*HM SRGSDUWD MHVW QD SU WDFK GZXSU]HJXERZ\FK 6áXSHN UDP\ VWRL QD SáDV]F...