Handel ludźmi - strona 6

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Zamojska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2842

in. zagadnienia takie jak: umiędzynarodowienie polityki społecznej, cechy charakterystyczne europejskiego modelu socjalnego, szanse i zagrożenia związane z realizacją zreformowanego europejskiego modelu socjalnego, model socjalny, leksykon polityki społecznej, styl liberalny, styl opiekuńczy. W n...

Rynki czynników produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

, bowiem - jak łatwo zauważyć - handel zasobami pracy oznacza handel ludźmi, a więc istnienie rynków zasobów pracy...

Relacje UE z Rosją

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

z przestępczością, handlem ludźmi i narkotykami poprzez współpracę policyjną i sądową) UE nie konsultowała treści...

Świadek koronny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1260

) - wzięcie zakładnika w celu zmuszenia do określonego zachowania ( Art. 252 p. 1- 3 kk ) - handel ludźmi...

Wykład - prawa człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (1949 r.); Konwencja dotycząca statusu...

Agencja Praw Podstawowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

kobietom, handlu ludźmi Użyteczność APP dla jednostek - brak mechanizmu skargi; w jaki sposób działalność...

Rynki czynników produkcji - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

, bowiem - jak łatwo zauważyć - handel zasobami pracy oznacza handel ludźmi, a więc istnienie rynków zasobów pracy...

Organizacje Międzynarodowe 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (1949 r.); Konwencja dotycząca statusu...