Granice Polski - strona 20

Model zakładu produkcyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Alojzy Sulkowski
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

Biała Głuchołaska w południowo-zachodniej Polsce, kilka kilometrów od granicy polsko-czeskiej. W pobliżu...

Polska polityka zagraniczna- wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 889

granic Polski na zachód i włączenie do Szczecina, wyznaczeniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Granica...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

ich specyficznych wymogów. system kontroli na granicy polskiej z państwami nie będącymi członkami UE spełniał wymogi...

Wprowadzenie spółki na giełdę

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Tomasz Banasik
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624

prowadzona jest wyłącznie poza granicami Polski istnieje możliwość rezygnacji z języka polskiego. Okres...

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

działalność gospodarczą wizy - wydają za granicą polskie przedstawicielstwa konsularne, w Polsce wydaje...

Powstanie II RP 1918 - 1922

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2604

- radzieckie trwały kilka miesięcy. 18.III.1921 r. podpisano w Rydze traktat pokojowy, który ustalał granicę...