Granica plastyczności - strona 15

Wstęp do materiałoznastwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

plastycznych. granica plastyczności: wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie (A5 , A10): przewężenie...

Obliczenia słupa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kowalski
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3297

uwzględniamy wpływ ścinania na nośność przy zginaniu. Zakładamy zredukowaną granice plastyczności Zredukowana...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Szulc
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

umownej granicy plastyczności Prawo Hooke'a przy zginaniu Rozkład naprężeń w belce zginanej Warunek...

Heyna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

powietrza. Odczynnik atakuje strefy, których została przeprowadzona granica plastyczności, ujawnia w postaci...

Walcowanie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka plastyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2184

granicach, tzn. muszą osiągnąć granicę plastyczności materiału w warunkach walcowania i nie mogą być zbyt...

Miedź i stopy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

. Własności miedzi w stanie wyżarzonym: wytrzymałość na rozciąganie Rm = 220÷240 N/m2 granica plastyczności Re...