Gradus

Tot gradus - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

124. QUOT GENERATIONES, TOT GRADUS. Tzn. ile urodzeń tyle stopni oznacza to że stopnie...

Gradualizm-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

(z łaciny “gradus” = stopień). Systemy takie były stworzone przez: Filona z Aleksandrii, wg...

Patomorfologia - wykład 32

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

wielowarstwowy płaski zastąpiony gruczołowym) dysplasia gradus minoris dysplasia gradus maioris carcinoma...

Opracowanie pytań z działu las

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

. gwałtowny wzrost liczebności szkodników. Etym. - łac. gradatio 'stopniowanie' od gradus 'stopień; krok'; por...

Patomorfologia - wykład 22

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

ductecasiae fibroadenoma hyperplasia epithelii gradus minoris 1,5 - 2x ↑: gradus mediocris / maioris 5x...

Lista przetłumaczonych terminów łacińskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

-to, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu. 33.Quot generationes, tot gradus...