Germanizacja - strona 10

Kościół unicki w Polsce i na Litwie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
  • Historia Kościoła
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Obydwie diecezje, chełmińska i warmińska były wystawione na największą germanizację i protestantyzację...

Najwybitniejsi polscy bibliolodzy XIX i XX w

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Nauka o książce i bibliotece
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5453

się celowej germanizacji tej ludności. Okres krakowski: W 1811 r. przeniósł się do Krakowa w wyniku powołania...

Kultury germańskie - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • mgr Jajecznik
  • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987

skutki, bowiem przyczyniły się do rozpadu Niemiec. Za rządów Fryderyka prowadzono trwałą germanizację...

Rozbiory, KEN- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1344

zarządzane i nadzorowane centralnie przez rządy zaborcze i poddane bezwzględnej rusyfikacji albo germanizacji...