Geograf

Definicje według różnych ludzi.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Katarzyna Kulczyńska
  • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

w Gdańsku, geografowie odcięli się od dziedziny zwanej geografia człowieka (nic nie wnosi do nowej tworzącej...

Stres nagłej zmiany strefy czasu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

na poziomie objawów fizjologicznych, występują poczynając od zmiany dwóch stref czasowych (30dł. geograf...

Wykład - geografia religii

  • Uniwersytet Warszawski
  • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

odegrali geografowie niemieccy F. Ratzel (Anthropogeographie 1882-91) i C. Ritter. Nasilenie studiów...

Pojęcie i zakres kryminologii

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst
  • Kryminologia i kryminalistyka
Pobrań: 2667
Wyświetleń: 7042

. należy zaliczyć - strukturę i dynamikę przestępczości, - geografie kryminalną, - sposób popełniania...