Główny księgowy - strona 3

Starosta i starostwo powiatowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

oraz skarbnika powiatu na wniosek starosty. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu jednostki. Powoływany...

Rachunek przepływu kapitałów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

, że przyszedł złodziej, złapał jakąś cenną pozycję aktywów i uciekł, a główny księgowy zapomniał to zdarzenie...

Marszałek województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

skarbnika województwa (głównego księgowego budżetu województwa), na wniosek marszałka województwa...

Maksymalizacja wartości firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Podejmowanie decyzji Przychody i koszty Główny księgowy Ewidencja zdarzeń Przygotowanie informacji...

Obrót gotówkowy - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aneta Wszelaki
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2744

, wystawiany przez pracownika do tego upoważnionego np. przez głównego księgowego lub inną upoważnioną osobę...