Funkcja użyteczności - strona 10

Metody aktuarialne 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1757

w "generowanemu" przez portfel przypisuje użyteczność u (w) , przy czym zakładamy, że funkcja użyteczności...

Finanse przedsiębiorstw

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 2870
Wyświetleń: 16527

wartościowe emitowane przez różne firmy kierują się określonymi przesłankami, funkcję użyteczności...

Modele matematyczne w ekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1610

przy ograniczonym dochodzie. Jeśli: funkcja użyteczności jest ciągła i różniczkowalna i przyjmuje postać U(X,Y...

Równowaga rynkowa- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Teresa Kamińska
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1582

się indywidualnymi preferencjami, które opisują rosnące, ciągłe i silnie wklęsłe funkcje użyteczności, tj. uk : R+n...

Teoria ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

funkcji użyteczności U(w) = a⋅w asekuranta - ryzykanta - U(w) = aw2. Premia za podejmowanie ryzyka...

Problem względnego niedoboru

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1477

posługiwania się kardynalna teoria użyteczności] Funkcja użyteczności krańcowej względem dochodów dla bogatego...