Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - strona 2

Koszty pracy - omówienie

 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

na fundusz pracy  Składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych  Składka na państwowy fundusz...

PINOP 24b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala...

Układ rodzajowy kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,2% -odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...

Koszty pracy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

na ubezpieczenia społ obowiązkowa składka na fundusz pracy składka na fundusz gwarantowanych świadczeń...

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

oraz realizację określonych zadań FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH - to państwowy fundusz celowy...

Układy kosztów produkcji - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, e) świadczenia na rzecz pracowników, np...