Front ciepły

note /search

Front atmosferyczny - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

na skutek istnienia silnych gradientów temperatury wieją silne wiatry termiczne. Rozróżnia się fronty ciepłe...

Pytania z meteorologii 2012

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Meteorologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1666

Pytania z meteorologii -2012 1)front ciepły 2) rolniczo- klimatyczny podział Polski 3) szybkość...

Wykład z meteorologii - Fronty

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1764

. Cyrkulacja w układzie siodłowym jest najefektywniejszym procesem frontogenetycznym. FRONT CIEPŁY oznacza...

Masy powietrza i fronty

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Meteorologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

frontu ciepłe powietrze o mniejszej gęstości porusza się w stronę bieguna nasuwając się na jego nachyloną...

Wykład - fronty atmosferyczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Meteorologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

, ze względu na sposób ich przemieszczania : a) front ciepły - gdy przesuwajaca masa powietrza ciepłego...

Mgły i ich powstawanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

. Zanikają gdy masa powietrza ulegnie wymianie. Mgły frontowe-Powstają na granicy frontu ciepłego na skutek...

Inwersja temperatury - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

terenowych lub przy silnym wietrze. *frontowa - występuje we frontach atmosferycznych, zwłaszcza we froncie...