Fosforylacja - strona 6

Ca2+ - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

od fosfolambanu (FL). Aktywność FL wiąże się ze stopniem fosforylacji tego białka przez kinazę zależną...

Cytometria

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1715

Fosforylacja białek przez kinazy jest głównym sposobem regulacji aktywności białek w komórce Pi Fosfataza...

Egzamin z biochemii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2317

Naszkicuj fosforylację fotosyntetyczną cykliczną. Na jakie światło oddziałuje ten fotosystem. Zad. 9 Podaj...

Wykład - cykl komórkowy

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1477

proces fosforylacji różnych białek w komórce jak i również sama się fosforyluje (autofosforylacja...

Cykl Calvina - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

karboksylacyjnej 3-fosfoglicerynian ulega fosforylacji do 1,3-bisfosfoglicerynianu a następnie redukcji...

Fermentacje - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106

, który powstaje w wyniku fosforylacji substratowej. FERMENTACJA ALKOHOLOWA proces rozkładu węglowodanów...

Wykład - glikoliza, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407

, jak i beztlenowych. Produktem końcowym tego procesu jest kwas mlekowy. W pierwszym etapie następuje fosforylacja...