Flotacja - strona 7

Otrzymywanie miedzi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1610

, wzbogaca się przez flotację wskutek czego otrzymuje się koncentraty zawierające od 13 do 36% Cu. Rys. 1...

Pozyskiwanie uranu - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

(70 °C) przyspiesza proces. Technologia flotacji: → CWM ( cold water mixture)-cząsteczki węgla...

Niob i molibden

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1645

- 0,00015% wag. Otrzymywanie: Rudy siarczkowe molibdenu wzbogaca się poprzez flotację. Powstały koncentrat...

Podział i charakterystyka ścieków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

usuwane sa w wyniku procesu flotacji w piaskowanikach napowietrzanych lub w oddzielnych urzadzeniach...

Procesy źródłowe

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

natomiast przypadku- przemieszczają się ku górze (flotacja). W efekcie sedymentacji cząsteczki zawiesiny przemilczają...

Proces koagulacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2093

sedymentacji, flotacji i filtracji. Flokulacja /def/ kłaczkowanie, - powstawanie dużych skupisk cząsteczek...